0 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü cuma içten

 


AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ CUMA İçTEN:


HER çOCUK HEPİMİZİN GELECEĞİ VE ORTAK SORUMLULUĞUDUR


AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten,  Dünya çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı önleme Günü ve 20 Kasım Dünya çocuk Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. çocukların, hepimizin geleceği ve ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Cuma İçten;


çOCUKLARIMIZI KORUMAK VE HAKLARINI GöZETMEK

EN öNEMLİ GöREVİMİZDİR

 “20 Kasım "Dünya çocuk Hakları Günü” bizim için çok önemli bir gün. Bildiğiniz gibi dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürüyor. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiş ve ilk kabul eden ülkelerden biri de biziz. Yaşam koşullarının gittikçe güçleştiği günümüzde, yoksunluk, yoksulluk, işsizlik ve bunun sonucunda oluşan şiddet ortamından en büyük zararı maalesef kadınlarımız ve çocuklarımız görmektedir. Gözümüzden sakınıp, üzerine titrediğimiz, yaşam amacımız çocuklarımız ise bu olumsuzluklardan en çok etkilenen, en büyük yaraları alan kesimdir. çünkü toplumun en savunmasız, en korunmaya muhtaç, en fazla risk altında bulunan gruplarıdır çocuklar. Yeryüzünde her hangi bir yerinde dünyaya gelmiş her çocuk hepimizin ortak sorumluluğudur.” diyerek sözlerini sürdüren Cuma İçten, 


MUTLU VE SAĞLIKLI çOCUKLAR DAHA GüZEL BİR DüNYA DEMEKTİR

“Yeterli beslenemediği için kaybedilen bir bebeğin, eğitim olanaklarını kullanamayan bir kız çocuğunun, şiddet gören, çalıştırılan, çocuk yaşta evlendirilip anne olan her bir kız çocuğunun vebali tüm insanlığındır. çocuklarımızın haklarını öğrenerek, kullanarak, savunarak yetişkinlik yolunda atacağı sağlam adımlar daha yaşanılır bir dünyanın, daha aydınlık bir geleceğin temellerini oluşturacaktır. Bizler bu yolda uzun yıllardır, özellikle kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları, çocuğa karşı her türlü istismarı önlemek adına uzmanlar aracılığıyla ailelerle el ele çalışmalar yapmakta, bu yolla anne-baba ve çocuğu birlikte eğiterek aile kavramının önemini ve değerini pekiştirmeye çalışmaktayız. Bu noktada öncelikli çabamız, diğer kamu ve özel sektör kurumları ile yardımsever vatandaşlarımızla işbirliği içinde, çocuklarımızın örf, adet ve geleneklerine bağlı, kendi ayakları üzerinde durabilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi çocuklarımızın mutluluğu ve başarısıyla paraleldir. Her çocuğun sağlık, güvenlik, eğitim, bakım gibi haklardan koşulsuz ve eşit olarak faydalanması temenni ediyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

Pin It

Comments are closed.