BAŞBAKANIMIZ ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Türkiye’nin demokratik  olarakdönüşümünü sağladığını söylediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı,  ‘çağınyaşayan en büyük özgürlük savaşçısı’ ilan etti.
Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen Ak Parti Miletvekili Cuma  İçten, Kürt sorunununçözümü, BDP’nin tavrı, PKK’nın şiddeti  tırmandırması ve kent merkezinde artan uyuşturucu vegasp olayları ile  ilgili açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır’ın dışardaki algısının ve imajının çok kötü olduğunu öne  süren Cuma İçten, bunakentte yaşanan en küçük bir toplumsal olayın  medyada aşırı derecede büyütülmesinin yol açtığınıve iş adamlarının da  kente yatırım yapmamasının altında bu görüntülerin yattığını iddia etti.
“BAŞBAKANIMIZ çAĞIMIZIN EN BüYüK öZGüRLüK SAVAŞçISI”
Ak Parti iktidarının bölgede yatırımların gelişmesi için pozitif  ayrımcılık yaptığını da belirtenİçten, yeni çıkarılan teşvik paketiyle  bölgede yatırım patlaması yaşanacağını öne sürdü. “SayınBaşbakanımız  Recep Tayyip Erdoğan çağımızda yaşayan en büyük özgürlük savaşçısıdır”  diyenİçten konuşmasına şöyle devam etti:
“Bunu niçin söylüyorum. 80 yıllık vesayetçi sistemlere karşı biz, bir  demokratikleşme ve özgürlükmücadelesi veriyoruz. Ama bizim diğer  özgürlük savaşçılarıyla aramızdaki fark; bizim elimizdesilahımız yok.  çok açık söylüyorum bizim elimizde kalememiz, defterimiz kitabımız var.  Bizözgürlük savaşı verirken, birileri gibi silahı elimize almıyor,  şiddete başvurmuyoruz. Biz özgürlüksavaşı verirken, benim gibi  düşünmeyenlerin özgürlüğünü de düşünerek bu mücadeleyi veriyoruz.Bu  mücadeleyi verirken, birilerini ötekileştirmiyoruz. Bunu yapmadık ve  yapmayacağız da. Aslahukukun dışına çıkmadık çıkmayacağız da. Buna çok  dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu özgürlüksavaşını verirken hiç kimsenin  önümüzü tıkayacak adımlar atmasına müsaade etmiyoruz. Ancakşunu da  söyleyeyim; biz özgürlük savaşı yürütürken, ne zaman fazla demokrasi  dediğimizdeya asker cenazeleri veya PKK’lı cenazeleri ile yüzleşiyoruz.  Ne zaman özgürlük ve demokrasidedikse bir yerlerde bombalar patlatıldı.  Biz bunu istemiyoruz. Devletin veya hükümetin sözcüsüdeğilim. Haddimi  biliyorum. Kürt olan bir milletvekiliyim. Diyarbakır için ne  yapabiliriz, neyideğiştirebiliriz diye mücadele veriyorum.”
“ŞU AN SİYASİLER POLİS PANZERİNİN üZERİNE çIKIP MİTİNG YAPABİLİYOR”
Bir gazetecinin, “PKK’lılar da kendilerine ‘özgürlük savaşcısı’ diyor.  Başbakan, Diyarbakır’ageldiğinde dağlarda kendilerine özgürlük savaşcısı  diyen bu insanlara silahları bırakmaları içinsizce nasıl bir mesaj  vermeli” diye sorması üzerine Milletvekili İçten, “Bu bölgeye siyasi  partiliderleri sürekli gelip gitti. Ak Parti gelene kadar Kürt hakları  konusunda problem vardı. Ama hiçbirsiyasi parti ve lideri, Ak Parti  iktidarı ve Sayın Başbakan’ın Kürt hakları noktasındaki  duruşunusergileyemedi. Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia edenler ki,  ben de Kürdüm ama sadeceKürtleri temsil etmiyorum, bunu iddia edenler  2000 yılı öncesindeki tartışma programlarında neyikonuşuyorlardı ? Bu  ülkeden, bu devletten ne istiyorlardı ? Bugün neyi konuşuyorlar. Siyah  vebeyaz kadar fark var. Şu an siyasiler polis panzerinin üzerine çıkıp  miting yapabiliyor. Ak Parti ileKürt hakları konusunda çok büyük  değişiklikler yapıldı” dedi.
Bazı kültürel ve sosyal hakların anayasal güvenceye alınması gerektiğini  söyleyen İçten, “Bu bireksikliktir. Yeni anayasa ile eksiklikler  giderilmiş olacak” dedi.
“STADYUM YERİNE İSLAM KüLTüR MERKEZİ KURALIM”
Diyarbakır’a 30 bin kişilik yeni bir stadyum yapılacağını da kaydeden  Cuma İçten, mevcut AtatürkStadyumu’nun yerine büyük bir alışveriş  merkezinin yapılmasını istemediği için Sivil Toplumörgütleriyle  görüştüğünü ve bu konuda kendisine destek verilmesini isteyerek, “Mevcut  AtatürkStadyumu’nun yerine bir İslam Kültür Merkezi yapılmasını  istiyorum. Bu benim düşüncem, AkParti’nin düşüncesi değil. Türkiye’nin  en büyük İslam Kültür Merkezi burda olsun istiyorum. 20 binkişinin aynı  anda ibadet edebileceği büyük bir cami ve altında konferans salonları,  medrese vekülliye olsun istiyorum” diye konuştu.

Pin It

Comments are closed.