ENGELLİ BEYİNLERİ ENGELSİZ HALE GETİRDİK

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten Engelliler Haftası nedeniyle  biraçıklama yaptı. Açıklamasında Parti olarak göreve geldiklerinden bu  yana engellivatandaşların ve ailelerin yanında olduklarını belirten  İçten: “Engellilerimizinrahat bir yaşam sürmeleri için çok sayıda  projeyi hayata geçirdik. Avrupastandartlarının üzerinde hayat koşulları  sağladık. Onların huzuru için engelolanları tarihe gömdük. Engelli  beyinleri, engelsiz hale getirdik. çünkü engelbeyinde ise, hiçbir şey  üretemez. Geçmişte bunları gördük. Fiziki engelli olanlarınbeyinleri  değil, sağlam olup da beynini çalıştırmayanlar engellidir. Ve yineçünkü,  hepimiz birer engelli adayıyız. Onların rahatları için daha çok  çalışacağız.Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamak gerekir. ”  dedi.
Engellilerin toplum içinde yer almalarını sağlamak için birçok alanda  çalışmalaryapıldığını anlatan Ak parti Diyarbakır Milletvekili Cuma  İçten, onların yaşamlarınıkolaylaştırmak için yerel yönetimlere de çok  iş düştüğünü söyledi.Herkesin birer engelli adayı olduğunu da vurgulayan  İçten Ak Parti İktidarınınyaptığı çalışmalara dikkat çekti.
KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK İçİN YOLA çIKTIK
Artık şunu herkes bilsin ki Dünya Lideri bir Genel Başkanımız ve  Başbakanımızvar. Partimizin kuruluşundan bu yana hep ne derdi:  “Kimsesizlerin kimsesiolacağız” işte biz de bu şiarla hareket ediyoruz.  Engelli kardeşlerimiziötekileştiren, toplumun dışına iten anlayışı  sildik. Daha önceki hükümetlerdeengellilerin hakları hep ihmal edildi.  Onların evde bakımlarından tutunda rehabilitasyon merkezlerindeki  tedavilerine kadar yanlarında olduk.çalışamayacak durumda olanların  maaşlarını 3 kat arttırdık. Yüzde 70’tenfazla engelli olanların ve 65  yaş aylığı alan 85 yaş üstündeki vatandaşlarımızınmaaşlarını evlerinde  ödemeye başladık. Evde bakılan her engelli birey için bakımıyapan kişiye  (teyze, hala abla, anne vs.) tam bir asgari ücret ödemeye  başladık.Engelli işçileri çalıştıran işverenlerin onlar için ödedikleri  sigorta primlerinintamamını hazine tarafından karşılıyoruz. 2002 öncesi  kamu kurumlarındaistihdam edilen engelli sayısını 6 binlerden 20 binlere  çıkardık. Engelsiz yaşammerkezleri açtık. Yeter mi? Yetmez. Onların  rahatı için daha çok çalışacağız.
SORUMLULUĞUMUZU İYİ BİLİYORUZ
Yurdun her köşesinde olduğu gibi Diyarbakır’da da engelli kardeşlerimize  yönelikçalışmalarımız hızlandırılmış bir şekilde devam ediyor. Resmi  kayıtları olmayanengelli insanlarımız var. Bunları da tespit edeceğiz.  Kent genelindeki bütünengellilerin eğitim, kültür, sosyal ve istihdam  içerikli her türlü sorunlarınınçözümü için kolları sıvadık. Hiçbir  eksiklik kalmayacak. İlimizdeki tüm kuruluşlarıişbirliği yapmaya davet  ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız FatmaŞahin tarafından 20  bin engellinin kamu kurumlarında istihdam edileceğiniaçıkladı. Dedik ya  Ak Parti olarak sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz.
DİYARBAKIR’DA öZüRLü BAKIM HİZMETLERİ
özürlü Evde Bakım Hizmeti 2007 yılında verilmeye başlanmıştır. Ağır  düzeydeengelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilerek  insan onuruna yakışırbir hayat standardına ulaşmasını sağlamak amacıyla  ihtiyaçlarının karşılanmasıamacıyla bakımlarını üstlenen yakın akrabadan  seçilen bakıcıları adına aylık birasgari ücret tutarında 633 TL ödeme  yapıyoruz.
özürlü Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 2009 yılı sonunda 6.124  özürlümüracaatçının işlemleri tamamlanmış ve toplamda 26.569.000 TL  ödeme yaptık.2010 yılı içerisinde de işlemi tamamlanan 7.980 özürlü  müracaatçımıza toplam42.625.000 TL bakım ücreti ödedik.
2011 içerisinde hizmet alan 9500 vatandaşımıza toplam 65.497.000 TL ödemeyaptık.
2012 yılında 9500 vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor.2009  yılında 440 özürlü vatandaşımıza, 2010 yılında 598 özürlü  vatandaşımıza,2011 yılında ise 145 özürlü vatandaşımıza özürlü kimlik  kartı verdik.
İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğümüze bağlı bir resmi ve  üç özelbakım merkezinde toplam 260 kimsesiz engelli vatandaşımızın  bakımı yapılıyor.
Bu vesile ile,Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli  vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle vekardeşlik duygularıyla  selamlıyorum.

Pin It

Comments are closed.