ENGELLİLER İÇİN KORUMALI İŞ YERLERİ VE ATANMA KOLAYLIĞI GELİYOR

 

 

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ CUMA İçTEN:

“DEVRİMLERİMİZ TORBA YASA İLE SüRüYOR”


Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Meclise sunduğu ve görüşülmeye başlanılan torba yasa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasanın içinde daha önce yapılmamış birçok ilki barındırdığına dikkat çeken İçten, bu yasayla birlikte AK Parti’nin sessiz devrimlerinin devam ettiğine değinerek;

TORBA YASA İLE HAYATİ KONULAR çöZüLüRKEN İSTİHDAM ARTACAK
“Sunduğumuz torba yasa çok önemli üç konuyu çözümlüyor. Bunlardan ilki, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personelin, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilmesi, ikincisi engelli vatandaşlarımızı koruyan, haklarını kollayan ve aynı zamanda iş verenlerimize de engelli çalıştırmak hususunda teşvik edici, istihdam alanları açılmasını öngörüyor. üçüncüsü ise yasa kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulacak olmasını öngörüyor.” diyen Cuma İçten,
VAKIFLARLA İLGİLİ BİR İLK GERçEKLEŞİYOR
“Bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde; devredilen hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlarca tespit edilerek tutanağa bağlanacak. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden bir yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı’na ödenecek. Bu personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlar, çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının ilgili memur kadrolarına atanacak. 
Bu çalışma bir ilktir. Hem vakıflar mağdur edilmemiş, taşınmazları değerlendirilmiş ve en önemlisi de çalışanlar da işlerinden, kadrolarından olmadan çalışmaya devam edeceklerdir.” diyerek özellikle engelliler konusundaki duyarlılığı ve çalışmalarıyla gündeme gelen genç Milletvekili, yasanın engellilere ilişkin kısmına açıklık getirerek;
ENGELLİLER İçİN KORUMALI İŞ YERLERİ VE ATANMA KOLAYLIĞI GELİYOR
 “Teklifimiz, engelli vatandaşlarımız için korumalı iş yerlerinin kurulması teşvik ediliyor. İş yerlerinde engelli kardeşlerimize ödenecek ücret, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecek. Yine engelli kardeşlerimizden kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılacak ki bu bir devrim ve bir ilktir. Nasıl ki engelli vatandaşlarımız için ayrıcalıklar getireceksek yine aynı şekilde iş verenlerimizi de unutmadık. 
Bilakis teşviklerle istihdamın artması yönünde yeni ve dünya standartında uygulamaları hayata geçireceğiz. örneğin, korumalı iş yerleri çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak. Korumalı iş yerlerinde çalışan engelli kardeşlerimizin işsizlik sigortası, işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.” diyerek Türkiye’de bir ilk olacak Sosyal Politika Merkezleri’nin altını çizen Cuma İçten;
SOSYAL POLİTİKA MERKEZLERİ çOK öNEMLİ BİR AçIĞI KAPATACAK
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulacak. Bu merkezler, hem çok büyük bir eksikliği kapatacak hem de birçok anlamda toplumumuz için yararlı çalışmalarda bulunacak. Bizim yasa teklifinde öngördüğümüz şekliyle bu merkezlerin yönetim kurulu; müsteşar, merkez başkanı ve üç akademisyenden oluşacak. Merkezde, yeterli sayıda personel ile üniversite öğretim elemanları görevlendirilebilecek. 
Dolayısıyla sosyal hayatın her alanına hitap edebilen, alanlarında yetişmiş uzmanlardan, yöneticilerden ve profesyonellerden oluşan ekiplerle çalışmalarımız dünya standartlarında ve birçok ülkeye de toplum mühendisliği anlamında model oluşturacak bir temel atacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.
Pin It

Comments are closed.