HER İNSAN EŞİTTİR VE İNSANLIK HAKKI, ONURU KUTSALDIR

 

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ CUMA İçTEN:

HER İNSAN EŞİTTİR VE İNSANLIK HAKKI, ONURU KUTSALDIR

 

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 10 Aralık İnsan Hakları Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hukukun, adaletin ve eşitliğin önemine vurgu yapan Cuma İçten,

 

TEMEL HAK VE öZGüRLüKLER İLERİ DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR

“Bugün, çağdaş insan hakları belgelerinin anayasası olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 65. yıldönümünü kutluyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak evrensel anlayışın yansımasıdır. Beyanname’yi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de insan haklarına saygı, Anayasamızın değiştirilemez ilkeleri arasındadır. Temel hak ve özgürlüklerin sürekli ileri götürülmesi yönündeki politikalarımız, kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yerleştirme ve derinleştirme hedefleriyle de örtüşmektedir. Her insanın dini, dili, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun eşit olduğuna inanıyor, ötelemiyor ve bu yöndeki mücadelemizi başta sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti olarak her ortamda sürdürüyoruz. Hükümet olarak insan haklarının, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu anlamda temel hak ve özgürlükleri ileri demokrasinin teminatı olarak görüyoruz.” diyerek insan hakları ve demokrasi kavramlarının altını çizen Cuma İçten,

 

2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İNSAN HAKLARI KONUSUNDA MİLATTIR

“Bu çerçevede, 2010 Eylül ayında halkımız tarafından benimsenen Anayasa değişiklikleriyle önemli bir mesafe alınmıştır. Türkiye, her geçen gün daha da olgunlaşan demokrasisiyle, insan haklarına, hukuk devleti ilkesine olan bağlılığıyla dünyada ve bölgemizde örnek bir konumda yer almaktadır. Hükümetimiz, Türkiye’nin ileri demokrasi adımlarına hız verdiği gibi, bölge ülkelerindeki demokratik değişim ve dönüşüm süreçlerine, halkların meşru taleplerine, insan haklarının geliştirilmesine de destek olmaktadır ve bu yöndeki yapıcı çabalarını sürdürecektir.” diyerek sözlerini sürdüren Cuma İçten,

 

 EŞİTLİKTE, HAKTA VE HUKUKTA BöLGE DEVLETLERİNE MODEL OLUYORUZ

“İnanıyorum ki, bölge ülkeleri, demokratik değişim ve dönüşüm süreçlerini hızla tamamlayacak, kısa zamanda demokratik istikrarı tesis edeceklerdir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık ailesine hayırlı olmasını diliyor; adalet, eşitlik, özgürlük temelinde mutlu bir gelecek diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Pin It

Comments are closed.