HERKESİ KUCAKLAYACAK BİR ANAYASA YAPIYORUZ

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten toplumsal barışı sağlamak  adına uzunömürlü bir anayasa yapılması için çalıştıklarını söyleyerek,  “1982 Anayasa’sınıngerek yapılış yöntemi ve gerekse içerik bakımından  demokratik olmadığınıhepimiz biliyoruz. O nedenledir ki, ülkenin tüm  kesimlerinin ihtiyacını giderecekbir anayasayı halkımıza sunacağız”  dedi.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten Yeni Anayasa çalışmaları  ile ilgiliaçıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa ile ilgili sivil toplum  kuruluşlarındanüniversitelere kadar çok sayıda kurum ve kuruluştan görüş  aldıklarını belirtenİçten: “Hedefimiz belli. Yeni Anayasamızda daha çok  özgürlük, daha çokçoğulculuk, daha çok eşitlik ve daha çok katılımcılık  olacaktır. İnsan onurunuve haklarını koruma ilkeleri öne çekilecektir.  Toplumsal renkliliği ve çeşitliliğitehlike yerine zenginlik olarak  görecek, kısacası herkesin kendisini rahatlıkla ifadeedebileceği bir  Anayasayı ortaya çıkarmak zorundayız. Bunu başaracağımızayürekten  inanıyorum” diye konuştu.

Pin It

Comments are closed.