KÖYDES VE BELDES İLE TARİH YAZDIK

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten KöYDES projesi ile  iktidarlarınıntarih yazdığını söyledi. Diyarbakır’ın KöYDES projesini en  iyi uygulayan şehirolduğunu vurgulayan ve 2005 yılından bu yana  yaklaşık 245 milyon liranın buproje kapsamında harcandığını belirten  İçten: “Tarih Ak Parti’yi altın harflerleyazacak. Kurulduğumuz günden  beri şehirlerde olan tüm imkanların köylerdede olması için çalışmalar  yaptık. Muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, özelidare, belediyelerimiz  ve halkımızla birlikte el ele vererek daha önce unutulanköylerimizi  şehirlerle yarışır hale getirdik” dedi.
Merkezi Bütçe Vergi Gelirlerinden yerel yönetimlere 2002 yılında 4,7  milyar liraayrılırken, bu rakamın 2011 yılında 25 milyar civarı olduğunu  kaydeden Cumaİçten, KöYDES ve BELDES projelerine Cumhuriyet tarihinin  en büyük kaynakaktarımının yapıldığını belirtti. KöYDES kapsamında 9  milyar gibi harcamaile 10 milyonun üzerinde vatandaşa nitelikli yol ve  temiz içme suyu hizmetisunulduğunu ifade eden İçten, BELDES kapsamında  ise harcanan yaklaşık 5milyon lira ile vatandaşa temiz içme suyu ve  altyapı hizmeti götürüldüğünüanlattı.
Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KöYDES)’le köylülerin  gücüne güçkattıklarını ifade eden İçten: “Bugüne kadar yaptığımız  hizmetlere ara vermedendevam edeceğiz. Bize oy veren vermeyen herkese  hizmet etmek için varız.Köylerde kanalizasyondan tutun da yollara içme  suyu şebekesinden elektrikdireklerine kadar yapılanlar ortadadır. Bundan  sonra da halkımızın ihtiyaçlarınıçağın gerektirdiği şekilde karşılamaya  devam edeceğiz” diye konuşarak 2005yılından bugüne yapılan ya da ya da  yapılacak KöYDES yatırımları hakkındabilgiler verdi.
öDENEK SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZVatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarından  olan içme suyu ve yol çalışmalarınıönemsiyoruz. Bu bağlamda hiçbir  fedakarlıktan kaçınmayacağız. Eksik kalan veihtiyaç duyulan her ödeneği  çıkartacağız inşallah.Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kırsal kalkınma  projeleri olarak gösterilenKöYDES ve BELDES, sayesinde köylerimiz  sıkıntı yaşamayacak. Diyarbakır’ımızda802 köy 976 mezra olmak üzere 1778  yerleşim yeri mevcuttur. Buralara2005-2011 yılları arasında 241 milyon  644 bin 914 lira ödenek tahsis ettik. Buödeneğin 239 milyon 177 bin 216  lirasını harcadık. 2012 yılında geriye kalanıyatırımlar için kullanmayı  sürdüreceğiz. Yollarımızın standartlarını yükseltmekiçin 20 milyon  liraya ihtiyacımız var. İçme sularında 749 köyün şebekeli 33köyün suyu  yetersiz. 3 köyümüz susuz 17 köyümüz çeşmeli. 604 mezranın suyuşebekeli  358 mezranın suyu çeşmeli, 14 mezramız ise susuzdur. Bu  eksikliklerintamamlanması için de 5 milyon lira ödeneğe ihtiyacımız  vardır. Ve ayrıcatarımsal sulama kanallarımız ve göletlerimizden 500  binin üzerinde büyük veküçükbaş hayvanlar istifade etmektedir. Silvan  barajı hizmete girdiğinde sulamaarazilerinin sayısı artacak. Köylümüz  senede en az 4 kez mahsul kaldıracak.
BU SAYEDE KARGAŞA DA SONA ERECEK
Doğu Anadolu’da 2005’ten günümüze Ak Parti iktidarıyla köy yolları  yapımıve içme suları konusunda önemli mesafeler aldık. Bizden önce çok  büyüksıkıntılar çekiyorduk. Ama şimdi öyle mi? Hayır. çok daha gelişmiş  köylerimizve kentlerimiz var. Bu hizmetler sayesinde bölgede yaşanan  kargaşa da sonaerecek.

Pin It

Comments are closed.