KÜRT SORUNU ÇÖZÜMÜ

1-      Türkiye’nin devlet yapısı artık çağımızın gerçeklerine cevap  verememekte. Ulusal devletler teker teker değişime  uğramaktadır.1920’lerle bugün arasındaki toplumsal, kültürel, teknolojik  ve talepler arasında büyük uçurumlar mevcut. Rejimin Kürtleri inkâr  eden ve yok sayan politikası halktan yükselen talepler sonucu iflas  etmiş, bu konudaki politikalar her geçen gün devleti köşeye  sıkıştırmaktadır. Bunu iyi tahlil eden Ak Parti ülkede kanayan yara olan  bu soruna el atarak çözme noktasında harekete geçmiştir. Globalleşen  dünyada ulus devlet modelleri birer birer tarihin çöplüğüne doğru  gidiyor. Afro Amerikan projesinin kötü bir kopyası olan 80 yıldır  uygulanmaya çalışılan  Afro Türkiye projesinin, ülkeye verdiği  zararların farkına varan Ak Parti, gelişen dünyaya ayak uyduracak  modern, çağdaş ve demokrat Türkiye’yi inşa etmek için adımlar atmaya  başlamıştır. Ak Parti, Askeri vesayeti kaldırarak iktidarların muktedir  olmasını sağlamış, ekonomik alanda doğru adımlar atarak Türkiye’yi  çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmıştır. ‘Ergenekon’la mücadele ederek,  halkın iktidarının yolunu açmıştır. Bürokratik devletten, bürokratların  halkın emrinde olan bir yapıya geçmiş, yargıda ve siyasette reformlar  yaparak demokrasiyi toplumda işler hale getirmiştir. Dolayısıyla yaptığı  reform tarzındaki icraatlarıyla, devlet yapısını değiştirerek, yeni bir  Türkiye inşa etmektedir.

2-      Türkiye’de kurulan siyasi partiler hep bir yerlere dayanarak  ülkeye hizmet etmeye çalışmışlardır. CHP Alevi ve Sol milliyetçiliğine  dayanmış. MHP milliyetçi temelde hareket etmiştir. Geçmişteki partiler  de ya sol ya da merkez sağ çizgisinde hareket ede gelmiştir. Hiçbiri  Türkiye’yi tam kucaklayacak politikalar geliştirememiştir. Oysa Ak Parti  bu nokta da Türkiye’nin her tarafında oy alarak tüm toplumu kucaklayan  homojen bir yapıya sahip olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’yle bütünleşmeyi  başaran bir parti olarak Ak Parti, Kürt sorununu çözme noktasında oy  kaybetme endişesi taşımamaktadır. Sadece Habur olayı bu anlattığımız  gerçeği ispatlamaya yeter. Başka bir iktidar olsa bu olaydan sonra  yıkılırdı. Oysa Ak Parti tüm provokatif eylemler ve söylemlere rağmen,  birkaç ufak sarsıntıyla bunu atlattığı gibi açılıma devam etmiştir.  Sadece bu olay bile, Ak Partinin Türkiye’yle bütünleşmesinin bir  göstergesidir.

3-      Ak Parti halkın taleplerini iyi anlayan bir yapıya sahiptir.  Gelinen koşullarda halk artık daha çağdaş, daha modern bir hayat  istemekte ve milliyetçiliğe dayalı politikalardan her geçen gün  uzaklaşmaktadır. Terörle mücadele adı altında devletin nasıl talan  edildiğini fark etmeye başlamaktadır. Yapılan resmi açıklamada sadece  terörle mücadele için beş yüz milyar dolar harcanmıştır. Bu Türkiye’nin  enerjisinin (halk yoksullaştırılarak) nelere harcandığının bir  göstergesidir. Ak Parti artık Türkiye’nin enerjisini boşa harcanmadan  Türk ile Kürt’ün barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamasını  dilemektedir. çünkü Başbakan’nın dediği gibi ‘halka hizmet hakka  hizmettir’

4-      Ak Parti vizyon itibariyle, Türkiye’nin kendisine yıllardır  giydirilen gömleğe sığmamaktadır. İktidara geldiğinden beri, Türkiye’yi  kalkındırırken, bölgesel liderliğin yanında dünyada sözü geçen bir ülke  hedefiyle hareket etmiştir.  8,5 yılda yaptıkları icraatlar ortadadır.  IMF’ye mahkum bir ülkeyi zenginleştirerek IMF ye borç verebilecek bir  ekonomi meydana getirmiştir. Tüm dünya ekonomik krizle sarsılırken  Türkiye’yi bu krizden uzak tuttuğu gibi, ekonomik büyümeyi de devam  ettirdi. Sağlıkta devrim niteliğinde adımlar attı. Tarımda Türkiye’yi  dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirdi. Ulaşımda çağ atlattı.  Şimdiye kadar 80 yılda yapılanların fazlasını bu kısacık iktidar  döneminde fazlasıyla yapmayı başardı. Tüm başarılarının yanında Ak Parti  şunu çok iyi biliyor ki, bu başarılarının kalıcı olması noktasında  önündeki en büyük engel Kürt sorunudur. O yüzden iktidara geldiğinden  beri bu sorunu çözmek için adımlar attı, atmaya da devam etmektedir.

5-      BDP her ne kadar Kürt tarafını temsil ettiğini iddia etse de,  sorunu çözmek için batı da her hangi bir karşılığı yok. Ak Parti ancak  bu karşılığı sağlayabilir. Bu noktada şu anda Türkiye’de halklar  arasında konsesyumu sağlayabilecek tek partidir. çünkü batıdaki halkın  her kesiminin kabul edebileceği bir antlaşmayla tam ve kalıcı barış  sağlanabilir. Bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Kürt  halkları ancak kendi aralarındaki sorunu çözebilir. Türklerin katkısı ve  kabullenmeleri olmadan Kürt sorununa kalıcı bir çözümden bahsetmek  mümkün değildir. Türkiye’yi oluşturan tüm kültürel zenginlik ve  bölgelerden destek alan Ak Parti Kürt’ü, Türkü, Laz’ı, çerkez’i tek  potada birleştirip, kurduğu gönül bağıyla tüm sorunları çözme gücüne  sahiptir.

6-      Türkiye’de dokunulmaz olan kurum ve kişilere dokunarak bir  ilki sağlamıştır. Emekli bir generalin ifadeye çağrılması yıllar önce  bir hayalken, bugün Ak Parti iktidarında yargılanıp cezaevine bile  atılabiliyor. Bunun örneklerini bütün toplum seyretmekte. Bu da Ak  Parti’nin bu konudaki cesaretini ve Kürt sorununu çözme noktasındaki  kararlılığını bizlere göstermektedir.

7-      MGK’yı işlevsiz hale getirerek, ülkenin üstündeki vasiliğini  kaldırmıştır. Kürt sorunu önündeki en büyük kurumsal engeli pasifize  etmiştir. çözüm noktasında elini kolaylaştırmıştır. Toplumun, hükümetin  ve devletin üstünde olan ve kendini Türkiye’nin sahibi sanan bu kurumu  lağvederek, demokrasinin yani halkın egemenliğinin yolunu açmıştır.

8-      İktidara geldiği günden beri yaptığı demokratik düzenlemeler  Kürt sorununu çözümündeki niyetini açıkça ortaya koymaktadır. OHAL’in ve  Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırması, Kürt dilinin önündeki yasal  engellerin kaldırılarak, TRT-6’da 24 saat Kürtçe yayına başlatması,  Kürtçe isim kullanma hakkının tanınması, üniversitelerde Kürdüyoloji  enstitülerinin kurulması, Kürtçe kursların serbest bırakılması, parti  kapatılmasının güçleştirilmesi gibi, 2002 den önce hayal sayılanları  gerçeğe dönüştürmesi, Ak Parti’nin pratiğini ortaya koymaktadır.

Avrupa birliğine katılma hedefine doğru giderken, Ak Parti bu sorunun  kilit önemde olduğunu çok iyi tahlil etmektedir. Ak Parti’nin dayandığı  muhafazakâr kimlikte, kesinlikle her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Pin It

Comments are closed.